สินค้าทั้งหมด

New

MD04

Cable Tie สายรัดชนิดผสมผงเหล็ก เพื่อการตรวจจับโลหะด้วยเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ คุณภาพสูงเกรดพรีเมียม ทนความร้อนสูง ทนรังสี UV และสารเคมี สำหรับงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและการแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

MD06

Cable Tie สายรัดชนิดผสมผงเหล็ก เพื่อการตรวจจับโลหะด้วยเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ คุณภาพสูงเกรดพรีเมียม ทนความร้อนสูง ทนรังสี UV และสารเคมี สำหรับงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและการแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

MD08

Cable Tie สายรัดชนิดผสมผงเหล็ก เพื่อการตรวจจับโลหะด้วยเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ คุณภาพสูงเกรดพรีเมียม ทนความร้อนสูง ทนรังสี UV และสารเคมี สำหรับงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและการแพทย์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA04(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA06(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA08(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA10(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA12(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA15(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA20(W)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA04(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA06(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA08(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA10(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA12(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA15(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

HTA20(B)

Cable Tie สายรัดวัสดุเกรดพรีเมียม (Nylon PA66), UL 94V-2 UL เคเบิ้ลไท ชนิดเหนียวพิเศษขึ้น 25% จากรุ่นปกติ ทนต่อแรงดึงสูงกว่า ตัวสายรัดออกแบบพิเศษปลายเล็ก เสียบหางเข้าง่ายกว่าเดิม 50% รอยหยักแบบขั้นบรรได ชันและลึก ทำให้รัดได้แน่นมาก สินค้าเกรดพรีเมียม คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

NPT type

PLASTIC CABLE GLAND Plastic fixed cable gland NPT type IP 68 Poly-Amide 6.6 เคเบิ้ลแกลนไนล่อนกันน้ำ (IP68 Nylon Cable Gland) Material: Parts A, C, E are made of UL approved nylon PA66

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG type

PLASTIC CABLE GLAND Plastic fixed cable gland M type

Material: Parts A, C, E are made of UL approved nylon PA66, parts B and D are made of nitrile butadiene rubber (NBR).
 Thread spec: Metric, PG, G, NPT.
 Working temperature: -40 to 100 in static state, instantaneous heat resistance up to 120 ; -20 to 80 in dynamic state, instantaneous heat resistance up to 100 .

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

M type

PLASTIC CABLE GLAND Plastic fixed cable gland M type

Material: Parts A, C, E are made of UL approved nylon PA66, parts B and D are made of nitrile butadiene rubber (NBR).
 Thread spec: Metric, PG, G, NPT.
 Working temperature: -40 to 100 in static state, instantaneous heat resistance up to 120 ; -20 to 80 in dynamic state, instantaneous heat resistance up to 100 .

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

nana-weichat

ขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ IP68 สำหรับงานอุตสาหกรรม งานติดตั้งระบบแสงสว่าง ระบบงานไฟฟ้าตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

nana-techno

คอนเน็คเตอร์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตพิเศษทันสมัย กันน้ำได้ถึง 2 ชั้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดใช้งานได้หลากหลายประเภททั้งอุปกรณ์เครื่องจักรระบบอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อในระบบอัตโนมัติ ใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

nana-cnlinko

Connectors และอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง สำหรับงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ระบบส่งสัญญาณเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้